Covid-19 lukker Roskilde ned

Danmarks bedste handelsby lukker ned

Covid-19 lukker Roskilde ned. Som følge af det voksende smittetal, lukker Roskilde ned. De nye tiltag gælder foreløbigt til d. 7. februar 2021.
For serveringssteder og butikker gælder følgende:

Covid-19 lukker Roskilde ned

Serveringssteder

Alle serveringssteder er lukket. Nogle har dog åbent for take away.

Gælder til og med d. 7. februar 2021.

Storcentre

Butikker, med undtagelse af Apoteker og dagligvarebutikker, i storcentrene er lukket.

Gælder til og med d. 7. februar 2021.

Butikker | liberale erhverv

Liberale erhverv som frisører, massører, tatovører, køreskoler mm. lukker fra og med d. 21. december.

Alle butikker, med undtagelse af apoteker, tankstationer og dagligvarebutikker lukker fra og med d. 25. december.

Gælder til og med d. 7. februar 2021.

Nedlukningen gælder ikke for dagligvarebutikker, apoteker og specialforretninger med medicinsk udstyr.
Supermarkeder, tankstationer, bagere mv. må således gerne holde åbent.

Restauranter, barer, caféer og lignende serveringssteder må holde åbent for afhentning af take away.

Begrænsninger af social kontakt

Begrænsninger af sociale kontakter gælder også i julen!

 • Forsamlingsforbud på max. 5 personer.
 • Anbefaling om max. 5 personer i private hjem.
  Grænsen er inklusiv dig og din husstant og uanset hvor stor din bolig er.
 • Anbefaling om max. 5 sociale kontakter.
  Hold dig til en fast lille omgangskreds på højst 10 forskellige personer - ud over din husstand.

Gælder foreløbigt frem til 28. februar 2021.

De eksisterende restriktioner og anbefalinger i forbindelse med mundbind/visir, natteliv, restaurationer mv., detailhandel, sociale arrangementer, arbejdspladser, transport, vandrende arbejdstagere samt sundheds- sektor og ældrepleje mv. gælder stadig frem til 28. februar 2021.

Skole og uddannelse

Grundskole, ungdoms- og voksenuddannelser*

Elever i grundskolen sendes som udgangspunkt
hjem, og der overgås til fjernundervisning.
Elever i 0.-4. kl. og sårbare børn og unge undtages.
Elever og kursister på ungdoms- og voksenuddannelser sendes hjem, og der overgås til fjernundervisning.
Sårbare elever og kursister og uddannelser med
særlig samfundsmæssig betydning, herunder
certifikatkurser, undtages.
Elever på efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler samt elever og kursister på kostafdelinger og skolehjem på ungdoms- og voksenuddannelser undtages.
Prøver og eksaminer kan gennemføres.
Folkehøjskoler, frie fagskoler og efterskoler i hele
landet kan ikke opstarte nye korte kurser over
julen.
Det anbefales, at dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner ikke deltager i julegudstjenester
* Frem til 10. januar 2021 vil der være en glidende
overgang for de elever og kursister, der har været
sendt hjem

Videregående uddannelser

 • Omlægning til digital undervisning uden fremmøde på de videregående uddannelser.
 • Der kan være enkelte undtagelser i helt særlige
  tilfælde, hvor fremmøde er nødvendigt, herunder
  fx laboratorie-, klinik- og værkstedsundervisning.
 • Eksaminer er undtaget i det omfang, at omlægning til digitale eksaminer ikke er praktisk mulig.
 • Ved fremmøde skal der være skærpet opmærksomhed på ikke at møde op med symptomer på sygdom, håndhygiejne, rengøring, afstand og mundbind.
Arbejdspladser
 • Offentlige arbejdsgivere opfordres til at sende
  alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske
  funktioner, hjem. De pågældende bør så vidt
  muligt arbejde hjemmefra.
 • Private arbejdsgivere opfordres kraftigt til at
  sikre, at medarbejdere, der har mulighed for at
  varetage deres arbejde uden fysisk fremmøde
  på arbejdspladsen, gør dette.
Sport & fritid
 • Steder, hvor der udøves idræts-, forenings- og
  fritidsaktiviteter, skal holde indendørsarealer lukket for offentligheden. Professionelle idrætsudøvere kan fortsat anvende indendørsarealer,
  som er lukket for offentligheden. Der kan fortsat
  afvikles udendørs idrætsarrangementer med op
  til 500 personer til stede.
 • Lukningen gælder blandt andet lege- og badelande, idrætshaller, svømmehaller, trænings- og
  fitnesscentre, spillehaller og kasinoer, foreningslokaler mv.
 • Indendørsarealer i forlystelsesparker, zoologiske
  haver, akvarier og lignende skal også holde lukket for offentligheden.
 • Muligheden for at være op til 50 personer til
  stede ved idræts- og foreningsaktiviteter for børn
  og unge op til 21 år finder ikke anvendelse. Der
  må herefter som udgangspunkt kun være 5
  personer til stede på samme sted samtidig ved
  sådanne aktiviteter.
Kultur
 • Kulturinstitutioner skal holde indendørsarealer
  lukket for offentligheden.
 • Det gælder blandt andet teatre, koncertsale,
  spillesteder, museer, kunsthaller, kulturhuse, biografer, biblioteker (aflevering og udlån til forsknings- og undervisningsbrug undtages), aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet samt musik- og kulturskoler

Tiltag i butikker, detailhandlen og liberale serviceerhverv

Tiltagene gælder i hele landet til og med d. 7. februar 2021.

Lukning af indkøbscentre, stormagasiner, arkader og basarer samt udvalgsvarebutikker

Lukning af liberale serviceerhverv

 • Indkøbscentre, stormagasiner, arkader og basarer lukkes fra 17. december.
 • Butikker beliggende disse steder sukkes som udgangspunkt, med mindre der er direkte adgang til butikken fra gaden.
 • Posthuse, pakkeshops, pakkeudleveringssteder, herunder også butikker og kiosker, kan stadig udlevere pakker der er forudbestilt og forudbetalt ved e-handel. Dette gælder også fyrværkeri.
 • Udvalgsvarebutikker på 5.ooo m2 eller mere, lukkes fra d. 17. december.
 • Alle udvalgsvarebutikker lukkes fra og med d. 25. december.
 • Butikker kan forsat udlevere pakker der er forudbestil og forudbetalt ved e-handel, herunder fyrværkeri. Også efter d. 25. december.

Lukningen gælder ikke for dagligvarebutikker (herunder f.eks. supermarkeder, bagere, tankstationer) samt apoteker og specialforretninger med medicinsk udstyr.

Liberale serviceerhverv, hvor den smitteforebyggende afstand ikke kan sikres, lukkes fra 21. december. Det gælder tatovør-, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds- og massageklinikker, solarier, frisører, kørerskoler og øvrige lokaler, hvor der leveres tjenesteydelser, som efter deres karakter indebærer tæt fysisk kontakt til kunder.

Opfordring til at handle alene og krav om skiltning

Specielt om handelsstrøg

 • Der opfordres til, at man planlægger sine indkøb, så man undgår at skulle i mange forskellige butikker.
 • Krav om skiltning i detailhandlen med henblik på kraftigt at opfordre familier m.v. til kun at foretage indkøb af julegaver, dagligvarer m.v. én person ad gangen.
 • Krav om en medarbejder, der er ansvarlig for håndtering af COVID-19 tiltag i den enkelte butik.
 • Regeringen vil søge at indgå en hurtig aftale med
  Kommunernes Landsforening om, at der i relevante
  kommuner i perioden omkring jul og januarudsalget vil
  være opsynspersonale på handelsstrøg/gågader/
  handelstorve, som aktivt henvender sig til forbrugere
  med tilbud om afspritning af hænder og opfordring til
  afstand m.v.

Følg corona | covid-19 udviklingen på: www.coronasmitte.dk

Covid-19 nedlukningen er foreløbigt forlænget til og med 7. februar 2021

Scroll til toppen